tirsdag den 8. januar 2013

365 somethings - I'm joining in!

Over at ihanna's I read about her project 365 creations and I simply loved the idea. So therefor I'm joining in all the fun. In 2013 I will create 365 art cards. They will be postcard size (10,5 x 14 cm) and I will attempt to make 7 cards every week. I know myself well enough to realize that one card every day is never going to happend in a million years. Somedays I just prefer doing other things. I might paint on my paintings, read books, writing or a hundred other things. But 7 cards every week sounds realistic.

I've allready made the first 6 cards. I plan on turning them into some sort of art journal at the end of the year.

Over ved ihanna læste jeg om hendes projekt 365 creations og jeg elsker ideen. Så derfor slutter jeg mig til alt det sjove. I 2013 vil jeg lave 365 kunstkort. De vil være i almindelig postkort størrelse (10,5 x 14 cm) og jeg vil tilstræbe at lave 7 kort hver uge. Jeg kender mig selv godt nok til at vide at et kort hver eneste dag aldrig vil blive til noget. Nogle dage foretrækker jeg simpelthen at lave noget andet. Måske maler jeg på et af mine malerier, måske skriver jeg eller hundrede andre ting. Men 7 kort hver uge lyder ret realistisk. 

Jeg har allerede lavet de første 6 kort. Jeg har skumle planer om at lave dem om til en art journal af en slags i slutningen af året. 


Bear with me


giraffe


your light


I found your nose


Rhino


Smile

365 | New year - new project


I'm trying to live mindful and to change the way I experience life. I wanted to find a way to make myself more aware of the things that gives me energy and makes me happy. And I wanted to find a simple way of preserving these observations.
So I went to the cellar, found an old jar and every night I simply write down on a little piece of paper, the best things that happend that day. Then I fold the piece of paper and chuck it in the jar. At the end of 2013 I will have 365 pieces of the best things in life. My plan is to somehow make all these scraps into an art journal.

Jeg forsøger virkelig at leve mere mindful og samtidig ændre måden jeg oplever livet på. Min plan var at finde en måde at gøre mig selv mere bevidst omkring de ting, der giver mig god energi og gør mig glad. Og jeg ønskede også at finde en nem måde at bevare disse observationer på. 

Så derfor smuttede jeg ned i kælderen, fandt en gammel glaskrukke og hver aften skribler jeg simpelthen de bedste ting, der er sket den dag, ned på et lille stykke papir. Så folder jeg skidtet sammen og smider det ned i krukken. I slutningen af 2013 vil jeg så have 365 af de bedste ting her i livet. Min plan er at bruge alle disse små lapper med lutter gode ting i en art journal. 

mandag den 7. januar 2013

The story of a cardboard box

One should never underestimate the importance of a cardboard box. Especially when its is the property of a 5 year old. A cardboard box can be anything you want. A TV, a plane, a car or in this case - it is great for storing kids in:

Man skal aldrig undervurdere vigtigheden af en papkasse. Specielt ikke hvis den tilhører en 5 årig. En papkasse kan være alt, hvad man ønsker. Et TV, en flyver, en bil eller som her - det er fantastisk til opbevaring af unger:


When you are the happy owner of both a cardboard box and a brand new car, then the box is perfect for one thing. A garage. And that has been the project numero uno this vacation. 

Når man er den glade ejer af både en papkasse og en splinterny bil, så kassen perfekt til en ting. En garage. Og det har været projekt numero uno i denne ferie.

Need I say he was very proud of the result?

Behøver jeg at fortælle, at han var meget stolt af resultatet?

Winter Light

When it's freezing cold outside the sky looks like this in the winter time. Then the light is bright.

Når det er bidende koldt udenfor ser himmelen sådan ud om vinteren. Så er lyset klart. 


But most days - like today -  the winter light is gloomy and misty. Then my view looks like this:

Men de fleste dage - som i dag - er vinterens lys dyster og diset. Så ser min udsigt sådan ud:

But I do prefer it like this. In the winter the sky is often coloured in bright yellow, orange and pink shades. I love the light and the colours in the winter evenings. 

Men jeg foretrækker den som her. Om vinteren er himmelen ofte farvet i klare gule, orange og lyserøde nuancer. Jeg elsker vinteraftnernes lys og farver.