lørdag den 12. oktober 2013

Mail art from Greece

Yes! I just recieved the very first mail art. It is from Michalis Kotsaris in Greece. I like it a lot.

tirsdag den 1. oktober 2013

For An.U.mailart in Latvia


Front


Back

I know... The lightning in these two photos really sucks. And my camera in my phone wouldn't cooperate. It simply couldn't be boetherd to focus. But nevertheless I think you should be able to get an idea of how my two altered playingcards look like. 

I'm sending them to An.U.mailart in Latvia, who made a call at Mailartprojects for altered playingcards. So I figured I'd send him a couple of mine. 

mandag den 30. september 2013

In the making

I finally did it. I've been wanting to do it for some time now.
I joined IUOMA. Yay!
And it inspired me to paint and draw today.
This is what I'm working on right now. Still haven't decided who I'm going to send it to.

I killed a book

Normally I love books. Really. I do. But I have a confession. I killed a book.
No wait. I killed two of them.
If you ask me they had it coming. They were so borring! The world is better of without them.
So I took my knife out and cut out all the pages.
I've stuffed them with all sorts of good things. Scraps of paper, postcards, paperbags etc.
Now I cant wait to use them for all my drawings, ramblings and a bunch of random stuff.

søndag den 29. september 2013

Robot Art

My daughter made the newest pieces of art in the house. These two robots. Mr and Mrs Robot it is.
I really really love the puzzled look in Mrs Robots face. (She is the one in the bottom. )

mandag den 12. august 2013

Another Not So Mini Mini Album


When it comes to Arts and Crafts these days, it's scrapbooking and Project Life that has been taking up most of my spare time. This is one of the things I made earlier. I wanted to share it before I put all my photos into it.

I wanted to make a travel album for this summer. It's a paper bag mini album. I used the Idea-ology Destinations Stash from Tim Holz and I used up all most the entire stack of papers. The album holds at least 150 photos. I'm really pleased with the result allthough I think I might have to change the binding rings into some larger ones.

Når det kommer til hobbies i disse dage, så er det scrapbooking og Project Life, der har taget det meste af min tid. Denne her er en af de ting jeg har lavet for lidt tid siden. jeg tænkte, at jeg ville dele den inden jeg smider alle mine fotos ind i den.

jeg ønskede at lave et rejse album her i sommer. Det er en paper bag mini. Jeg brugte Idea-ology Destinations Stash fra Tim Holz. Og jeg brugte næsten rup og stup. Jeg er selv ret godt tilfreds med resultatet om end jeg nok kommer til at skifte ringene ud med nogle større.


onsdag den 19. juni 2013

My sons vertical paperbag mini

Today I finally finished my sons paperbag mini from our wedding. I'm surprised just how much he likes it. I hadn't even finished it before he started pulling out tags, opening pockets and so on. He loves it! He picked out the papers himself. They are from Søstrene Grene. A store that is in most cities in Denmark. But its also to be found in Norway, Sweden and The Nederlands too.
The papers are actually a travelling theme. But I think they were good in this album aswell.

I dag færdiggjorde jeg min søns minialbum fra vores bryllup. Jeg er overrasket over hvor meget han rent faktisk kan lide den. Jeg var ikke engang færdig, før han begyndte at hive tags op og åbne lommer og konvelutter. Han valgte selv papiret. Det er fra Søstrene Grene. Jeg tror egentlig at papirene har et rejsetema, men jeg synes de fungerer fint i dette album også.


mandag den 17. juni 2013

Vertical paperbag mini for my daughter

Even before the wedding last September I knew, that I wanted to make a minialbum for both kids. And now I finally pulled myself together and completed them. 

Both kids picked out the papers for their own album. Livas are girly and very brightly coloured. And I actually think it came out quit nicely. 

I was inspired by My Sisters Scrapper at Youtube and followed her tutorial.  The photos of the album were shot with my phone. So sorry if they are a bit blurred. 

Sewlv før brylluppet i September vidste jeg, at jeg ville lave en mini album til begge unger. Og nu har jeg endelig snøvlet mig sammen til at lave dem færdig.

Begge unger valgte selv papiret til deres eget album. Livas papirer er ret tøsede og farverige. Og jeg synes faktisk at det blev ret vellykket. 

Jeg blev inspireret af My Sisters Scrapper på Youtube og fulgte hendes vejledning. Billederne af albumet blev taget med min mobil. Så beklare at de er noget uklare. 
torsdag den 4. april 2013

Happy mail

I have been waiting and waiting. Gazing out the window, looking for the postman. And today I got it. My happy mail:

Jeg har ventet og ventet. Spejdet ud af vinduet, på udkig efter posten. Og I dag kom den så. Min Happy Mail:
Finally I can get startet on my wedding SMASH* Book. I have a pile of goodies from our wedding last September, that I want to save. 

Endelig kan jeg komme i gang med min bryllups SMASH* bog. Jeg har en hel stak lækkerier fra vores bryllup i September, som jeg gerne vil gemme deri.

mandag den 25. marts 2013

lørdag den 23. marts 2013

My new journal

One night I was unable to sleep, so I watched a bunch of videos on Yuotube. One of them was by Marianne Kensington where she turned an old book into a journal. I was so inspired. I went to the basement and found a pile of books.
I wanted to make a smashbook for journaling about memories. All kinds of random memories, that my kids might enjoy reading about someday.
To me, memories are like quilts. They come in so many different colours and patterns. Therefor I didn't use a certain coloursceme. I just used all sorts of papers, that I had.
I still need to make extra tags and to decorate the front. But I'll give you a quik peek anyway:

fredag den 22. marts 2013

I admit it, it is pretty

I may be sick and tired of mother nature and all that freaking snow. But on a day like today, despite my longing for spring, I do enjoy the winter wonderland.

Det kan godt være at jeg er dødtræt af Moder Natur og al den forbandede sne. Men på en dag som denne, på trods af min længsel efter forår, så nyder jeg alligevel Winter Wonderland.

onsdag den 20. marts 2013

Yay! This is me

Here in Denmark we have a saying that translates into something like: From drunken people and children you will hear the truth. With that in mind I show you this drawing my son made. See that long legged babe with the fancy hair? That's me. And here I was thinking I am a short legged woman with uncontrollable hair. But remember the saying!
And it turns out that my son thinks I'm the kind of mum, who is great at tabletennis. Who would have known!

Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden.
Med det ordsprog i baghovedet, viser jeg hermed denne tegning frem, som min søn tegnede til mig. Tjeck lige den der langbenede sild med det seje garn! Det er mig, nemlig. Og her gik jeg rundt og troede, at jeg er en kortbenet kvinde med et uregereligt hår. Men husk nu lige ordsproget.
Og så ser det ud til, at min søn mener, at jeg er den der slags mor, der er vildt hård til bordtennis. Hvem sku ha' troet det. 

søndag den 17. marts 2013

To who it may concern

Hello everybody in the weatherdepartment. This photo was taken less than 2 weeks ago. And now: Snow?! Seriously?It's the 17th of March. The calender says spring! Just saying.

Til rette vedkommende i Vejrafdelingen. Dette foto blev taget for mindre end 2 uger siden. Og nu. Sne?!
Seriøst!? Det er den 17. marts. Kalenderen siger, at det er forår. Jeg siger det bare. 

mandag den 11. februar 2013

Monday morning

Some mornings are just prettier than others. Like this morning, despite the fact that it is a Monday morning.

torsdag den 7. februar 2013

Sketchbook

YAY! I finally found the time to play with watercolours and journal a bit. I needed that.

tirsdag den 5. februar 2013

Constantly moving

These days I have very little time for anything remotely creative. I seem to be on my way to all sorts for things constantly. In my head I plan all kinds of projects. Both sewing, painting, journaling and writing and hopefully soon I'll find the time to do something about it.
Fortunately my camera never leaves my side. So I do get to take random photos and try to see the beauty in all the grey winter weather.

I disse dage har jeg ikke meget tid til noget som helst bare lidt kreativt. Det føles som om jeg er på vej til alverdens ting hele tiden. Inde i knolden planlægger jeg alle mulige projekter. Både syning, malerier, jorunaling og skriverier og forhåbentlig finder jeg tid til at gøre noget ved det meget snart.
Heldigvis forlader kameraet aldrig min side. So jeg får da knipset forskellige fotos og søger at se det smukke i al det grå vintervejr. mandag den 4. februar 2013

Art journaling

I should have known. I'm not the kind of girl, how can get herself to make 365 of anything.
It's not that I don't want to. But other things seems to come in the way. Things such as ... well life.

My big, fat, gigantic art journal however is doing fine.
Here is my latest pages:

Jeg burde have været klogere. Jeg er bare ikke den type, der får lavet 365 af noget som helst. Det er ikke fordi, jeg ikke vil. Men andre ting kommer hele tiden i vejen. Ting som f.eks. livet.

Min kæmpestore, tykke art journal har der på den anden siden helt fint. Her er mine nyeste sider:I just bought some new posca pens. And it's love at first sight. They might be a bit expensive, but I am so getting a lot more very soon!

Jeg har lige købt nogle nye posca tusser. Og det er kærlighed ved første blik. Det kan da godt være at de er dyre, men jeg skal helt sikkert have flere lige om snart!
tirsdag den 8. januar 2013

365 somethings - I'm joining in!

Over at ihanna's I read about her project 365 creations and I simply loved the idea. So therefor I'm joining in all the fun. In 2013 I will create 365 art cards. They will be postcard size (10,5 x 14 cm) and I will attempt to make 7 cards every week. I know myself well enough to realize that one card every day is never going to happend in a million years. Somedays I just prefer doing other things. I might paint on my paintings, read books, writing or a hundred other things. But 7 cards every week sounds realistic.

I've allready made the first 6 cards. I plan on turning them into some sort of art journal at the end of the year.

Over ved ihanna læste jeg om hendes projekt 365 creations og jeg elsker ideen. Så derfor slutter jeg mig til alt det sjove. I 2013 vil jeg lave 365 kunstkort. De vil være i almindelig postkort størrelse (10,5 x 14 cm) og jeg vil tilstræbe at lave 7 kort hver uge. Jeg kender mig selv godt nok til at vide at et kort hver eneste dag aldrig vil blive til noget. Nogle dage foretrækker jeg simpelthen at lave noget andet. Måske maler jeg på et af mine malerier, måske skriver jeg eller hundrede andre ting. Men 7 kort hver uge lyder ret realistisk. 

Jeg har allerede lavet de første 6 kort. Jeg har skumle planer om at lave dem om til en art journal af en slags i slutningen af året. 


Bear with me


giraffe


your light


I found your nose


Rhino


Smile

365 | New year - new project


I'm trying to live mindful and to change the way I experience life. I wanted to find a way to make myself more aware of the things that gives me energy and makes me happy. And I wanted to find a simple way of preserving these observations.
So I went to the cellar, found an old jar and every night I simply write down on a little piece of paper, the best things that happend that day. Then I fold the piece of paper and chuck it in the jar. At the end of 2013 I will have 365 pieces of the best things in life. My plan is to somehow make all these scraps into an art journal.

Jeg forsøger virkelig at leve mere mindful og samtidig ændre måden jeg oplever livet på. Min plan var at finde en måde at gøre mig selv mere bevidst omkring de ting, der giver mig god energi og gør mig glad. Og jeg ønskede også at finde en nem måde at bevare disse observationer på. 

Så derfor smuttede jeg ned i kælderen, fandt en gammel glaskrukke og hver aften skribler jeg simpelthen de bedste ting, der er sket den dag, ned på et lille stykke papir. Så folder jeg skidtet sammen og smider det ned i krukken. I slutningen af 2013 vil jeg så have 365 af de bedste ting her i livet. Min plan er at bruge alle disse små lapper med lutter gode ting i en art journal. 

mandag den 7. januar 2013

The story of a cardboard box

One should never underestimate the importance of a cardboard box. Especially when its is the property of a 5 year old. A cardboard box can be anything you want. A TV, a plane, a car or in this case - it is great for storing kids in:

Man skal aldrig undervurdere vigtigheden af en papkasse. Specielt ikke hvis den tilhører en 5 årig. En papkasse kan være alt, hvad man ønsker. Et TV, en flyver, en bil eller som her - det er fantastisk til opbevaring af unger:


When you are the happy owner of both a cardboard box and a brand new car, then the box is perfect for one thing. A garage. And that has been the project numero uno this vacation. 

Når man er den glade ejer af både en papkasse og en splinterny bil, så kassen perfekt til en ting. En garage. Og det har været projekt numero uno i denne ferie.

Need I say he was very proud of the result?

Behøver jeg at fortælle, at han var meget stolt af resultatet?

Winter Light

When it's freezing cold outside the sky looks like this in the winter time. Then the light is bright.

Når det er bidende koldt udenfor ser himmelen sådan ud om vinteren. Så er lyset klart. 


But most days - like today -  the winter light is gloomy and misty. Then my view looks like this:

Men de fleste dage - som i dag - er vinterens lys dyster og diset. Så ser min udsigt sådan ud:

But I do prefer it like this. In the winter the sky is often coloured in bright yellow, orange and pink shades. I love the light and the colours in the winter evenings. 

Men jeg foretrækker den som her. Om vinteren er himmelen ofte farvet i klare gule, orange og lyserøde nuancer. Jeg elsker vinteraftnernes lys og farver.